Splitsing

Splitsen is het opdelen van een pand in appartementsrechten.

Dit is zeer aantrekkelijk wanneer u een pand wilt verhuren of in delen verkopen. Het is echter ook een nauwgezette klus, die naast bouwtechnische precisie ook uitstekende communicatie met verschillende partijen vraagt.

Een splitsingstraject succesvol volbrengen en zorgeloos laten verlopen? Het ervaren team van WJ Projects B.V. neemt het hele pakket uit handen: van het vergunningentraject via communicatie met alle betrokkenen tot het opleveren van de panden.

Splitsingsvergunning

In Amsterdam hebben alleen panden van voor 1940 een splitsingsvergunning nodig. Deze panden dienen te voldoen aan het bouwbesluit. Gas- en elektra-installaties en de fundering worden getoetst op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Een gebouw dat aan alle eisen voldoet is het enige juiste vertrekpunt voor de splitsing.


Communicatie is onze kwaliteit

WJ Projects B.V. staat bekend om uitstekende communicatie tussen alle partijen. Natuurlijk hanteren we de gedragscode splitsen die door de vastgoedsector is opgesteld. Maar nog belangrijker is dat we simpelweg begrijpen wat ieders belang is bij een splitsingstraject. Door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen weet iedereen op elk moment in het proces wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Werkwijze bij panden splitsen

Om de staat van het pand te beoordelen voeren wij een bouwtechnische keuring uit. Dan kan worden vastgesteld welke bouwkundige ingrepen en onderhoudswerkzaamheden er nodig zijn. Als dat eenmaal in kaart is gebracht maken wij een plan van aanpak.


Staat u voor de beslissing om een splitsingstraject in te gaan?

Wij komen graag vrijblijvend langs om de situatie te beoordelen.

Stijlvol vastgoed verdient kwaliteitsbouw

“A construction specialist with attention for detail.”