Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn vastberaden een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Onze visie is maatschappelijk verantwoord bouwen. Waarbij wij rekening houden met natuur, mens en maatschappij.

Wist u dat de bouw voor 40% verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot en 50% van het grondstoffenverbruik in ons land? (CBS / Overheid). Wij zijn vastberaden om een steentje bij te dragen aan deze vermindering. Om nog jaren te kunnen bouwen zijn wij ambitieus in onze duurzame plannen en hebben we een roadmap voor ons bedrijf opgesteld. Loopt u stevig met ons mee?

2023

 • Elektrisch rijden
 • Duurzame oplevering: steeds meer BREEAM/ESG/BENG gecertificeerd.
 • Biobased materialen toepassen in projecten die dit financieel toestaan
 • Volgen van workshops duurzaamheid en circulariteit
 • Het uitbreiden van een veilige en leerzame werkomgeving voor onze teamleden.
 • Bestaande gebouwen/waarde verbeteren & toekomstbestendig bouwen
 • optimale bouwmethodiek: prefab en standaardiseren
 • Materiaal herbruiken

2025

 • CO2 prestatieladder nulpunt in kaart gebracht.
 • Strategisch beleid opgesteld
 • Bouwplaatsen voorzien van elektrisch materieel
 • Minder belastende bouwmaterialen gebruiken

2030

 • Uitbreiden binnenstedelijk bouwen, transformatie en renovatiewerkzaamheden
 • Modulair, gestandaardiseerd en demontabel bouwen.

2050

Wij zijn het er mee eens dat de milieu impact van bouwsector niet groter mag zijn dan de natuurlijke draagkracht van de aarde. Wij zullen er alles aan doen onze uitputting van de aarde, CO2 uitstoot, biodiversiteitsverlies en vervuiling te verminderen. Zo streven wij samen met de hele sector naar 100% circulair bouwen.

Uitgelicht:

Kwaliteitsborging

De bouwkwaliteit en het bouwtoezicht is een belangrijk aspect voor mens en maatschappij. Wij zetten ons in dit te verbeteren door middel van het naleven van kwaliteitseisen. Vanaf 1 januari 2024 zal de wet kwaliteitsborging intreden (Wkb) waardoor dit ook wettelijk verplicht is voor nieuwbouw. Dit heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van aannemers, zo ook voor ons.

Binnen nu en twee jaar dienen wij als hoofdaannemer zelf onze kwaliteit te waarborgen op elk aspect, door de invoering van deze wet kwaliteitsborging. Kwaliteit start in de werkvoorbereiding en eindigt pas bij oplevering, het complete traject moet uitstekend zijn. Nu wordt de kwaliteit nog getoetst door gemeenten maar straks is het onze eigen taak dit te borgen.

WJ Projects is al enkele jaren bezig met het langzaam integreren van deze wet. In samenwerking met Bouwkwaliteitcoach.nl maken we afhankelijk van het type project op voorhand een plan hoe we de veiligheid en kwaliteit gedurende het complete bouwproces controleren, waarborgen en vastleggen. We maken hiervoor keuringsplannen, uitvoeringsplannen, en leggen zaken vast in overleg met onderaannemers en andere betrokken partijen. Wanneer deze wet zal intreden op meer aspecten dan nieuwbouw, wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Groene Paalsysteem

Veel gebouwen voorzien wij van het Groene Paalsysteem. Deze techniek bestaat uit het basisprincipe van warmtewisselaars die in de funderingspalen worden geplaatst, in combinatie met een warmtepomp. Door deze warmtewisselaars stroomt een koude vloeistof die door de omgevingstemperatuur van de bodem een aantal graden wordt opgewarmd. In het pand komt een warmtepomp te staan. Dit is een alternatief voor de cv-ketel en gebruikt elektriciteit in plaats van gas. De warmte uit de aarde wordt door de warmtepomp omgezet naar bruikbare energie om jarenlang het pand mee te verwarmen en/of te koelen. Ook wordt er vaak voor een hybride oplossing gekozen. Dan wordt er een kleinere warmtepomp aan een cv-ketel gekoppeld waarbij de cv-ketel bijspringt als het

extreem koud is en het warme tapwater levert. Dankzij deze techniek krijgt de funderingspaal, naast zijn constructieve functie, een prominente rol als energiebesparend nut! (Bron: https://degroenepaal.nl/)

Onze mensen in beweging

Wij vinden het welzijn van mensen belangrijk. Sport is hierbij een belangrijke factor. Zo stimuleren wij onze mensen om vaker te bewegen. Wij wielrennen en padellen met elkaar, wij dagen elkaar uit om de snelste afstand af te leggen op de Dam-tot-damloop en veel van ons komen met de (elektrische) fiets naar kantoor. Om ook een steentje bij te dragen aan de mensen buiten W.J. Projects sponsoren wij Hockeyclub Laren, zodat hun jonge sporters met elkaar kunnen blijven bewegen!

Hoogwaardige isolatie

Wij voorzien al onze gebouwen met hoogwaardige isolatie. Zo leggen wij zonnepanelen aan en bestaan de ramen uit hoogwaarige HR+ glas. Ventilatie luchtwarmtepompen verwarmen en verkoelen de gebouwen duurzaam en de gebouwen worden gasloos opgeleverd. Wij hechten waarde aan groenvoorzieningen op en rond de gebouwen, zoeken naar mogelijkheden voor elektrisch laden en laten het bouwproces zo duurzaam mogelijk verlopen. Ons doel is elk gebouw te bouwen of te renoveren met minimaal energielabel A.

BREEAM excellent certificering en energelabel A++++

Wij streven ernaar onze gebouwen zo duurzaam mogelijk op te leveren. Om dit vast te leggen en hier erkenning voor de krijgen zijn er certificeren zoals het BREEAM-label. BREEAM is een uitgebreide internationale certificeringsmethode die weergeeft hoe het gebouw presteert op het gebied van duurzaamheid.
BREEAM is meer dan alleen een energielabel A++++. Energielabel A++++ wordt toegekend vanwege de toepassing van duurzame en slimme installaties zoals o.a. warmtepomp i.c.m. laagtemperatuur vloerverwarming, warmte terugwin installaties, energiezuinige aircosystemen en een dak en tuinhuis vol zonnepanelen.
Bij BREEAM certificeringen wordt er bijvoorbeeld ook getoetst op hoe gezond het (werk)klimaat binnen is, of er genoeg ontspanningsruimte voor de werknemers aanwezig is en of de groenvoorzieningen en ecologische waarde van het perceel worden getoetst.
Wij hebben op een van onze projecten (link: Sarpathistraat) dit certicfitcaat behaald. Dit hebben wij ontvangen doordat er bijvoorbeeld in dit pand een tank van 3000L ondergronds is aangebracht die het regenwater opvangt en hergebruikt om de tuin te besproeien. Ook zijn er speciale plantensoorten geplant die inheemse soorten ondersteunen.

Circulaire materialen

Wij bouwen steeds vaker met circulaire materialen. Dit is material dat wordt gerecycled, hergebruikt, of is biobased. Dit alles om een stapje dichterbij de circulaire economie te komen. Circulaire materialen zorgen voor minder afval, behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van CO2-uitstoot.

Wij herbruiken oude bouwcomponenten of gebouwonderdelen in nieuwe projecten en recyclen materialen zoals beton, staal en glas waar we nieuwe bouwmaterialen mee produceren. Ook maken wij steeds meer gebruik van biobased materialen, dit zijn grondstoffen die afkomstig zijn van natuurlijke bronnen zoals hout en bamboe. Daarnaast verkijgen we de materialen zo duurzaam mogelijk waarbij wij aandacht schenken aan milieueffecten. Zo verminderen wij onze ecologische voetafdruk.

Wilt u vrijblijvend advies?
Neem dan contact met ons op.

Heeft u een middelgroot tot groot project waarbij u vrijblijvend advies nodig heeft? Vul ons formulier in dan gaan wij samen met u bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.